ازتوبه یک اشاره،ازمابه سردویدن...

حالا که آمده ایی،چترت رابردار،اینجا بجز مهربانی چیزی نمی بارد...

ازتوبه یک اشاره،ازمابه سردویدن...

حالا که آمده ایی،چترت رابردار،اینجا بجز مهربانی چیزی نمی بارد...

۲ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

حلال کنید...

ما بار و بندیلمونو جمع کردیم و رفتیم یه خونه ی جدید...


taranom244.blog.irاونجا راحت ترم،شاید...


خدانگهدار و

یاعلی...

  • یک عدد هِ جیمی...
  • ۰
  • ۰

دردِ دل ...

می دونی؟!

دلم هیچ نمیخواد نداشته باشمش،دلم نمیخواد کم داشته باشمش،

دلم نمیخواد اینجوری داشته باشمش،

زینب ساداتو میگم...
یاعلی...

  • یک عدد هِ جیمی...